Pracownicy z Ukrainy

Sytuacja na polskim rynku pracy, mimo dużego bezrobocia nie obfituje w tłumy gotowych do podjęcia zatrudnienia pracowników. Coraz trudniej nie tylko o specjalistów, ale także o pracowników fizycznych. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom zatrudniania zarówno pracowników wykwalifikowanych, jak również fizycznych oferujemy możliwość nawiązania współpracy z pracownikami z Ukrainy. Jako Agencja Pracy Tymczasowej współpracujemy z ukraińską firmą Work Solution w zakresie rekrutacji i przygotowania pracowników do wyjazdu i pracy w Polsce.

Nasi pracownicy:

 • rozumieją język polski i w komunikatywnym stopniu posługują się nim,
 • szybko adaptują się do pracy dzięki bliskości językowej i kulturowej
 • posiadają dużą motywację do pracy i zaangażowanie,
 • posiadają wykształcenie i doświadczenie w licznych specjalistycznych branżach,
 • stanowią wsparcie na liniach produkcyjnych.

Rekrutacje pracowników z Ukrainy (pośrednictwo przy zatrudnieniu)

Tego typu usługa skierowana jest w głównej mierze do firm poszukujących specjalistów i ekspertów w danej dziedzinie. Po otrzymaniu zamówienia, w którym określone zostaną wymagania dotyczące poszukiwanych pracowników rozpoczynamy rekrutacje oraz selekcje. Dopełniamy wszelkich formalności związanych z przyjazdem i legalizacja zatrudnienia. Nasza praca kończy się z momentem zatrudnienia pracownika z Ukrainy w firmie naszego Klienta i uregulowaniem wszelkich spraw związanych z legalizacją pobytu i podjęcia pracy.

Leasing pracowników z Ukrainy

Umowa o trójstronnym charakterze między Pracodawcą Użytkownikiem, Agencją Pracy Tymczasowej, a Pracownikiem Tymczasowym. To idealne rozwiązaniem dla pracodawcy pragnącego szybko zatrudnić pracowników, a jednocześnie ograniczyć koszty. Szybko reagujemy na zmiany i zapotrzebowanie pracownicze naszego Klienta, dając mu szereg rozwiązań wspomagających funkcjonowanie firmy.

Jako Agencja Pracy Tymczasowej kompleksowo zajmujemy się legalizacją pobytu i zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

 • współpracujemy z ukraińską firmą Work Solutionw zakresie rekrutacji i przygotowania pracowników do wyjazdu;
 • koordynujemy przyjazd pracowników do Polski;
 • pośredniczymy w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy;
 • pomagamy pracownikom w procesie wizowym (wizy pracownicze, wizy Schengen);
 • uzyskujemy niezbędne dokumenty i pozwolenia niezbędne do podjęcia przez nich zatrudnienia w Polsce;
 • pomagamy w rejestracji pracownika w Urzędzie Pracy;
 • pomagamy w znalezieniu zakwaterowania i przygotowujemy do podjęcia zatrudnienia.