Outsourcing kadr i płac

To jedna z najbardziej innowacyjnych form współpracy. To sprawdzony i elastyczny model zatrudniania polegający na kierowaniu do pracy w firmie Klienta naszych pracowników do wykonywania usług wynikających z podpisanej umowy outsourcingowej. Korzyści z takiego rozwiązania to:

  • szybkie uzupełnianie personelu w przypadku braków kadrowych
  • możliwość pozyskania wykwalifikowanego personelu
  • usprawnienie procesu rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy
  • zaliczenie kosztu usługi wynajęcia pracownika do kosztów prowadzenia działalności firmy
  • możliwości współpracy ze sprawdzonymi pracownikami dłużej niż tylko 18 miesięcy, w ciągu kolejnych 36 miesięcy