outsourcing kadr i płac

Specjalista ds. finansowo-księgowych

28 Wrzesień, 2018
  1. Agencja Pracy Tymczasowej Works4You, nr certyfikatu 13265, dla swojego partnera poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


Specjalista ds. finansowo-księgowych

Lokalizacja:   Ełk

Termin składania zgłoszeń:   10.2018

Agencja Pracy Tymczasowej nr certyfikatu 13265
to sprawdzony partner biznesowy, który z powodzeniem realizuje projekty doradztwa, leasingu i outsourcingu personalnego dla Klientów na terenie całego kraju. Posiadamy spółki w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. W związku z rozwojem struktur poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Miejsce pracy: Ełk

Zakres obowiązków:
• prowadzenie pełnej rachunkowości spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi;
• prowadzenie kadr i płac;
• dekretowanie i księgowanie wszystkich dokumentów księgowych;
• kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP, PEFRON) oraz z działami wewnętrznymi firmy;
• monitorowanie i nadzorowanie wszelkich aspektów podatkowych;
• optymalizowanie polityki podatkowej;
• sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
• udział w przygotowywaniu budżetu spółki oraz biznes planów;
• tworzenie prognoz wyników i płynności firmy;
• sporządzanie analiz kosztów oraz przychodów;
• przygotowywanie analiz sprzedaży oraz rozliczeń działań sprzedażowych;
• aktywne wsparcie w przygotowywaniu raportów zarządczych różnego rodzaju oraz w analizie biznesowej.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, finanse);
• co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
• doskonała, praktyczna znajomość programów księgowych i pakietu Office;
• skrupulatność, samodzielność, wysokie umiejętności analityczne, zaangażowanie w wykonywaną pracę;
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
• umowę o pracę na pełny etat;
• atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Kontakt:
Tel.: 698 – 498 – 986

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Works4you Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji/również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm)”

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Works4you Sp. z o.o z siedzibą w Suwałkach przy ul. Utrata 4c/116,
2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym: odo(małpa)mjob.com.pl
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Works4you Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 miesięcy w celu zapewnienia ewentualnych roszczeń
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Works4you Sp. z o.o. . Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Works4you Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
10) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Works4you Sp. z o.o.